Хімія життя

 

пру
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.                                                                                   Закон України «Про освіту»

 

У сучасну епоху особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління. Формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість - необхідна умова здорового сучасного суспільства

 

Мета даної роботи - аналіз основних дидактичних концепцій.
Основні завдання:
- розкрити суть процесу навчання;
- показати сучасну систему навчання української мови;
- дати характеристику дидактичних засобів.

 

 

                                                              Ознаки сучасного уроку української мови.
- Головною метою уроку є розвиток кожної особистості, у процесі навчання й виховання.
- На уроці реалізується особистісно-орієнтований підхід до навчання.
- На уроці реалізуються ідеї гуманізації й гуманітаризації навчання.
- На уроці реалізується діяльнісний підхід до навчання.
- Організація уроку динамічна й варіативна.
- На уроці використовуються сучасні педагогічні технології

Основною ідеєю сучасного уроку української мови є єдність навчання, виховання й розвитку.

Основні етапи уроку української мови:

 1. - організаційний етап;
  2. - етап перевірки домашнього завдання;
  3. - етап актуалізації суб'єктивного досвіду учнів;
  4. - етап вивчення нових знань і способів діяльності;
  5. - етап первинної перевірки розуміння вивченого;
  6. - етап закріплення вивченого;
  7. - етап застосування вивченого;
  8. - етап узагальнення й систематизації;
  9. - етап контролю й самоконтролю;
  10. - етап корекції;
  11. - етап інформації про домашнє завдання;
  12. - етап підведення підсумків навчального заняття;
  13. - рефлексія.
 2. Нетрадиційні уроки української мови
 3. Уроки когнітивного типу                                          Урок-спостереження
 4.  Урок-експеримент                                                    Пошуковий урок                          
 5.  Урок постановки проблем і їхнього рішення
 6.  Урок роботи з першоджерелами     
 7.  Міжпредметний урок                                                             Уроки креативного типу
 8.  Урок-діалог (дискусія, диспут, евристична                                                                                 бесіда)
 9.  Урок-евристична ситуація                                     Урок Ділова гра                            
 10.  Рольова гра                                                                   Урок-подорож                              
 11.  Урок навпаки (учень в ролі учителя)               Урок-олімпіада                                                    
 12.  Урок творчого узагальнення                               Уроки з груповою                                                                                                                        роботою
 13.  Урок-проект (з використанням методу                                                                                        проектів)
 14.  Урок-рефлексія.                                                         Уроки комунікативного типу
 15.  

Вимоги до змісту уроку й процесу навчання української мови:

- урок повинен бути таким, що виховує;

   - виконання вимог, що випливають із основних дидактичних принципів; 

   - на уроці варто виховувати любов до природи;
- процес пошуку істини повинен бути суворо обґрунтованим, умовиводи учнів і вчителя доказовими, лабораторні й практичні роботи повинні включати елементи творчого пошуку;
- у процесі навчання треба виховувати акуратність, терплячість, завзятість у досягненні мети, уміння поводитися в колективі й т.д. Вимоги до техніки проведення уроку української мови:

 1.             Освітні вимогиЦілеспрямованість уроку.
 2. Раціоналізація й диференціація інформаційного наповнення уроку: науковість та структурування змісту.
 3.  Обґрунтований вибір засобів, методів і прийомів, орієнтованих на навчання, що розвиває особистість.
 4. Оптимальне сполучення репродуктивних і продуктивних методів навчання (проблемний, частково-пошукові, дослідницький);
 5. Діалогічність методів, орієнтація їх на самостійність і активність учнів у процесі навчання.

 Создан 15 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter