Хімія життя

 

Театралізована вікторина "Дивовижна хімія"
Мета заходу: розвивати пізна­вальну активність, логічне мис­лення, комунікативну та соціальну компетентності учнів; формувати вміння застосовувати знання в не­стандартних ситуаціях; виховувати інтерес до вивчення предмета.

Форма проведення: гра-конкурс (відповідно до телегри «Перший мільйон»).

Хід заходу

(Звучить музика з кінофільму «Титанік».)

Ведучий 1. Тільки сьогодні, тільки зараз на грі-конкурсі «Весела хімія» ви станете свідками розіграшу тисячі гривень у місцевій валюті (показує шоколадку, обгорнуту папером, на якому написано 1000).

Ведучий 2. Змагатимуться 4 грав­ці (називає імена).

Ведучий 1. А ви, шановні глядачі, не розслаблюйтеся, бо зможете ви­грати цінні призи, даючи правильні відповіді на запитання.

І тур

Ведучий 2. Перший тур ми проводимо таким чином: я ставлю запитання, а вам потрібно дати правиль­ну відповідь, за яку ви отримаєте 1 бал.

Запитання:

Гравець 1.

1.Що вивчає хімія?

2.Покажіть, як потрібно налива­ти рідину в пробірку.

3.Як називається речовина, що прискорює хімічну реакцію?

4.Де зберігають речовини?

5.Як називаються речовини, що гарно проводять електричний струм?

6.СН4 — це формула…
Гравець 2.

1.Який метал за н. у. є рідким?

2.Як потрібно класти корок від пляшки з речовиною?

3.Як називається речовина, що сповільнює хімічну реакцію?

4.Який елемент утворює суль­фіди?

5.Як називаються речовини, що не проводять електричного струму?

6.С2Н5ОН — це формула…
Гравець 3.

1.Назвіть неметал.

2.Куди наливають речовину?

3.Який елемент є найпошире­нішим на Землі?

4.Якого кольору набуває лакмус у кислотах?

5.Якого кольору озон?

6.Н2SO4 — це формула…
Гравець 4.

1.Який газ підтримує горіння?

2.Як потрібно гасити полум’я?

3.Назвіть ім’я Ломоносова.

4.Якого кольору набуває лакмус у лугах?

5.Чи можна куштувати речо­вини?

6.      O2 — це формула…
(Помічники рахують  кількість неправильних відповідей та оголо­шують, хто отримав найбільше балів.)

Ведучий 1. А зараз подивимося казку про вередливу принцесу. (Учні 9-го класу показують інсценізацію)

Ведучий 2.

За далекими морями, за високими горами,

У країні Трьох Вітрів

Грізний жив король Агама,

Мав дружину Кара хаму,

Доньку та ще й трьох синів.

Всі сини його сміливі, мов ма­льовані, красиві,

Дужі й сильні, як орли.

Кожен мав своє вже царство, сім’ю, щастя і багатство.

1 далеко всі жили.

А от найменша доня, яку звали Карахоня,

Радістю батькам була:

Теж хороша і вродлива

Та без сліз жити не могла.

Принцеса.

 Це життя мені на­бридло!

Нецікавість так огидна!

Хочу сміху і розваг!

Король.

То покличу я артистів, циркачів, еквілібристів!

Чи нехай приїде маг?

Принцеса.

Ні, набридли всі мені.

Хочу, хочу…. Я не знаю і ніяк не уявляю…

Ведучий 1.

 Королівські вірні слу­ги рознесли в усі округи

Короля такий наказ.

Король.

Хто принцесу зацікавить чим завгодно, хто забавить,

Той отримає алмаз.

А хто буде розважати нам дитя без результату,

Покараємо того.

Ведучий 2.

Ось і перший розва­жальник.

Він — у цирку якийсь на­чальник.

Розважальник 1.

Ви мені дозво­льте, леді, запросить сюди ведмедів.

Принцеса.

Ні-і-і-і, не хочу-у-у-у!

Король.

 Покарати!

Ведучий 1

І тоді того невдаху кат уже повів до плахи

І стальним гострим ножем

На руці тавро поставив, а вед­медів собі зоставив.

Й нема в царстві його вже (FеС13 +  КCNS).

Ведучий 2.

Ось і другий розва­жальник.

Він — комп’ютерний на­чальник.

Розважальник 2.

Леді, дозволь­те показати вам нову приставку «Денді».

Принцеса.

Ні-і-і-і, не хочу-у-у-у!

Ведучий.

Кричить леді.

Король.

Що ж, цього теж по­карати.

Ведучий.

Другого невдаху кат теж повів до плахи

І тоді в палац несміло, кланяючись так невміло,

Молодий юнак зайшов.

Хімік.

О, принцесо, хочу з вами поділитись чудесами,

Які в хімії знайшов.

Лиш дозвольте показати і про них вам розказати.

Принцеса.

 Що ж показуй, що умієш, але знай, що пошкодуєш,

Не сподобавшись мені.

Хімік.

Ось погляньте-но сюди, як я вмію гарно

Молоко добуть з води (взаємодія СаС12+ Nа2СO3)

Й воду мінеральну (взаємодія Nа2СO3 + НСІ).

А тепер з води вино (взаємодія NаОН із фенолфталеїном)

Просто добуваю,

Доливаю розчин цей 2SO4) — І знову воду маю!

Ведучий 1.

Тут принцеса так зраділа, посміхнулась, просвітліла, підійшла до юнака.

Принцеса.

Знаєш, все це так чу­дово!

Хочу дослідів я знову!

Я придумала таке:

Ти мене всього навчаєш, що ти з хімії сам знаєш,

Щоб уміла я також

Воду із водою злити — й молоко, й вино зробити

Чи добуть іскряний дощ!

Ведучий 2.

 Де тут хлопцеві поді­тись?

І він мусив залишитись

У палаці на довгий час.

Принцеса.

Рік минув.

І вам ди­витись, чи зуміла я навчитись

Досліди робить для вас (виконує досліди).

II тур  Ведучий 1. Оголошую другий тур, в якому потрібно дати правиль­ну відповідь із затримкою на одне запитання.

Запитання:

Гравець 1.

1.Назвіть своє ім’я. (Гравець мовчить.)

2.Хто відкрив періодичний за­кон? (Гравець називає своє ім ‘я.)

3.Як називають реакцію, у про­цесі якої із кількох речовин утво­рюється одна?

(Д.  Менделєєв.)

4.Яку допомогу потрібно надати при зупинці дихання? (Сполучення.)

5.Що слід робити, якщо розлили кислоту? (Штучне дихання.)

6.Як ви виконуєте домашнє за­вдання з хімії? (Засипати содою і витерти серветкою.)

Гравець 2.

1.Назвіть своє ім’я. (Гравець мовчить.)

2.Назвіть речовину, що утво­рюється при взаємодії азоту з во­днем. (Гравець називає своє ім ‘я.)

3.Яку речовину додаємо до їжі, щоб покращити її смак? (Амоніак.)

4.Якою речовиною обробляють опіки? (Сіль або цукор.)

5.Що виносите із собою з уроку хімії? (Маззю проти опіків.)

6.Ділу час, а розвагам… (Знання.)

Гравець 3.

1.Назвіть своє ім’я. (Гравець мовчить.)

2.Який хімік створив пер­шу лабораторію в Росії? (Гравець називає своє ім ‘я.)

3.До якого типу належить реак­ція між складною та простою речо­винами? (М. Ломоносов.)

4.Які умови потрібно створи­ти, щоб загасити полум’я? (Замі­щення.)

5.Що потрібно зробити, якщо обпечешся лугом? (Знизити темпе­ратуру і перекрити доступ кисню.)

6.Що робитимете після закін­чення гри? (Промити опік великою кількістю води і обробити оцтовою кислотою.)

Гравець 4.

1.Назвіть своє ім’я. (Гравець мовчить?)

2.Назвіть речовину, що є солод­кою на смак. (Гравець називає своє ім’я.)

3.Назвіть продукти згоряння де­ревини. (Цукор.)

4.Назвіть свої найулюбленіші страви. (Попіл, вуглекислий газ і вода.)

5.На перерві, готуючись до уро­ку хімії, на парту кладете… (Напри­клад, котлети.)

6.Що ви бажаєте отримати в якості призу? (Підручник, зошит, таблицю Менделєєва.)

(Помічники підраховують кіль­кість відповідей, що співпали, веду­чий оголошує результати.)

Гра з глядачами

(Ведучі по черзі ставлять запи­тання до глядачів, які за правиль­ну відповідь отримують жетони. Троє учнів, у яких буде найбільша кількість жетонів, нагороджують­ся солодкими призами.)

Запитання:

1.  Які елементи є найбільш по­ширеними у Всесвіті?

2. Назвіть елемент, що в пе­рекладі з грецької означає «той, що несе світло».

3.Назвіть метал, який є найбільш поширеним на Землі.

4.Йони якого металічного еле­мента надають розчинам блакитно­го забарвлення?

5.Назвіть елемент, що утворює органічну сполуку.

6.Який галоген входить до скла­ду зубної пасти?

7.Який метал широко викори­стовують в електротехніці?

8.Який газ підтримує горіння?

9.Який спирт пом’якшує шкіру?

  1. Назвіть вибухову речови­ну, яка у малих кількостях зас­тосовується при хворобах серця.
  2. Назвіть прізвище великого російського хіміка і композитора.

III тур

Ведучий 2. Пропоную гравцям третій тур гри. Кожному учаснику ставиться запитання і по черзі да­ються дві відповіді. Потрібно вибра­ти неправильну.

Запитання:

1. Назвіть речовину, що утво­рюється при гідролізі крохмалю:

а)  глюкоза;

б)  фруктоза.

2. При розкладі купрум(ІІ) ніт­рату виділяється:

а)  мідь;

б)   купрум(ІІ) оксид.

 3. Позитивно заряджені йони — це:

а)  катіони;

б)  аніони.

4. Електрохімічний ряд напруг склав учений:

а)  М. Бекетов;

б)  А. Бутлеров.

(Помічники підраховують кіль­кість балів, що є у кожного з грав­ців?)

Супер-гра

Ведучий І. Кращим гравцем є (на­зиває ім’я гравця), якому я пропо­ную зіграти у супер-гру.

Запитання: Яку речовину у дав­нину називали «ляпіс»:

а)АgNO3;

б)АgС1;

в)  NaNОз?

(Ведучий 2 вітає переможця і вру­чає приз.)

Учитель. Тож зробімо висновок, що навчання із задоволенням та з по­зитивним настроєм завжди при­носить результат.

 Создан 04 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter