Хімія життя

 

Конспект уроку: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів
Тема уроку: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на          індикатори, взаємодія лугів з кислотними оксидами, кислотами, солями.

 

Мета уроку: сприяти формуванню знань учнів про фізичні властивості основ; про класифікації основ на розчинні і не розчинні; створити умови для формування поняття про хімічні властивості класів неорганічних сполук на прикладі основ; дослідити дію лугів на індикатори; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; виховувати толерантне ставлення учнів у процесі групової роботи.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-дослідження.

Обладнання: періодична система хімічних елементів; таблиця розчинності; комп’ютер; проектор; проекторний екран; роздатковий матеріал; набір реактивів.

 

Епіграф уроку: « Зібратися разом – це початок, 

                                триматися разом – це прогрес,

                                працювати разом – це успіх.»

                                                                                   Генрі Форд

                                           Хід уроку

 

І Етап організації навчальної діяльності.

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

 

- Пропоную вам уявити, що наша школа – це науково-дослідний інститут, а кабінет  в якому ми працюємо – лабораторія, в якій працюють різні відділи:

* відділ фізичної хімії

* відділ аналітичної хімії

* відділ інспекторів БЖ

 

-         Лабораторія працює під девізом:

« Зробимо усе , що можемо, застосуємо те, що знаємо,

знаходячись там, де ми є».

Щоб розпочати роботу лабораторії давайте ознайомимося з

 Правилами поведінки у хімічній лабораторії.

 

Бути:

-         Позитивними:

                              ТУТ І ЗАРАЗ.

-         Точними. Точність – увічливість королів.

-         Толерантними. Толерантність – це повага, у першу чергу, до самого себе.

-         Зібраними, оскільки найдорогоцінніше, що є в нас, - це час.

 

-         А також треба мати наукову тему та об’єкт дослідження. А щоб розшифрувати їх необхідно виконати завдання «Третій зайвий».

 

-         Запрошую по одному представнику від відділу. Завдання полягає в тому, щоб знайти третього зайвого і літеру під якою він знаходиться у рядку.

(додаток 1)

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

 «Мозковий штурм

  • Який клас неорганічних сполук називається основами?
  • На які дві групи поділяються основи?
  • За допомогою таблиці розчинності навести приклади розчинних і нерозчинних основ?
  • Назвіть записані основи за сучасною українською номенклатуро

 

Cr(OH)2 - хром (ІІ) гідроксид.

КОН      - калій гідроксид, або їдкий натр.

NaOH    - натрій гідроксид, або їдкий натр.

Мq(ОН)2 – магній гідроксид.

Fe(OH)3 – ферум (ІІІ) гідроксид.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

-         Аналізуємо завдання «Третій зайвий».

-         Так що у нас сьогодні є об’єктом дослідження?

-          Тема нашого дослідження така « Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія лугів з кислотами, кислотними оксидами, солями.»

Зараз за допомогою таблиці  «Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук»  припустіть, які хімічні властивості проявлятимуть основи. (Слайд№6)

 

 

 

Основний оксид

Кислота

Основа

Сіль

Кислотний оксид

           +

 

           +

 

Кислота

           +

 

           +

         +

Основа

 

            +

 

 

Сіль

 

            +

 

 

 

1) Взаємодія з кислотами;

2) Взаємодія з кислотними оксидами;

 додаємо:

3) Взаємодія з солями.

 

-         Яку мету ми повинні поставити перед собою?

(учні самостійно формулюють мету, вчитель доповнює.)

 

Інструктаж з БЖ: Інструкція №

 

 Виконання лабораторної роботи №3 « Дія лугів на індикатори»

За допомогою віртуальної хімічної лабораторії ми переглянемо дію лугів на індикатори.

-         На основі спостережень заповнюємо таблицю.

-         Який можна зробити висновок?

(Висновок: у розчинах лугів метил оранжевий набуває жовтого забарвлення, лакмус синього забарвлення, фенолфталеїн малинового. Отже, розчини лугів можна визначити за допомогою індикаторів.)

 

-         На початку уроку ми припустили, які властивості повинні мати основи. Подивимося практично.

 

Демонстрація: Взаємодія лугів з кислотами(Слайд№8)

 

Як називається ця реакція? (Нейтралізації)

Яка речовина допоможе побачити, що реакція відбулася (Індикатор).

 

                        NaOH + HCl= NaCl + H2O

 

                        Cu(OH)2 + HCl = CuCl + H2O

Що утворюється в результаті реакції?

 

 

Демонстрація: Взаємодія лугів з солями(Слайд№9)

Які ознаки спостерігаємо? (утворення осаду)

 

FeSO4 + NaOH = Fe(OH)3 + Na2SO4

 

Демонстрація:Взаємодія лугів з кислотними оксидами(Слайд№10)

Яку ознаку реакції спостерігаємо?

Укажіть тип реакції?

 

      КОН + Р2О5 = 2К3РО4 + 3Н2О

Усі наші припущення про властивості лугів підтвердилися практично.

- На основі цього вносимо доповнення в таблицю «Взаємозв’язок між класами неорганічних сполук.

 

IV. Релаксація

 

-         Якщо ви переконані у необхідності ощадливого поводження з водою,

                                сплесніть у долоні.

-         Якщо ви закриваєте кран щоразу, коли чистите зуби,

                                сплесніть у долоні над головою.

-         Якщо ви ніколи не залишаєте сміття у лісі,

                                      тупніть ногою.

-         Якщо ви не кидаєте сміття на вулиці,

                                      підморгніть.

-         Якщо ви завжди вимикаєте світло, коли виходите з кімнати,

                                 затуліть праве око долонею.

-         Якщо до вашої кімнати залетів джміль і ви намагаєтесь випустити його, а не вбити,

                                  змахніть руками.

-         Якщо ви переконані, що кожен повинен піклуватись про збереження навколишнього середовища,

                                   простягніть обидві руки своїм сусідам.

-         Розгляньте це як вияв єдності у прагненні зберегти наше довкілля.

 

 

-         Щоб робота наших відділів була чітко організована вони отримують завдання:

 

  • Відділ фізичної хімії: дослідити фізичні властивості виданих зразків основ. (Додаток 2)
  • Відділ аналітичної хімії: дослідити , які процеси відбулися у печері? Чи правдива інформація? Написати відповідні рівняння хімічних процесів. («Викрадачі діамантів» Л.Буссенар)
  • Відділ інспекторів БЖ: чи дійсно отруєння амоніаком смертельне? Знайти в довіднику показники допустимих норм амоніаку в повітрі, матеріали про надання першої допомоги при отруєнні амоніаком.

 

V. Закріпленя вивченого матеріалу(Слайд№11)

1. Здійснити перетворення:

 

     СаО        Са(ОН)2       СаSO4         H2SO4           SO4

 

CaO + H2O = Ca(OH)2

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4  + Са(ОН)2 = СаSO4 + H2O

 

VІ. Рефлексія(Слайд№12)

     -    Ви потрудилися славно. Як ваш настрій ?

-         Змінився?

-         Яке враження від уроку?

-         Підніміть відповідний малюнок.

-         Ви довели, що від сумлінної праці кожного з вас залежить загальний результат. Ви показали, що злагоджено працюючий колектив має гарні результати. Ви продемонстрували, що працювати разом – означає мати успіх. Дякую вам за активну роботу на уроці.

 

VІІ. Домашнє завдання  

-         Вивчити параграф №17, стор.82.

-         Творче завдання:

Уявіть себе ведучим телегри «Що?Де? Коли?

Тема гри вам відома: «Фізичні властивості лугів».

Вам необхідно скласти запитання.

 

 

                                                                                                         Додаток 2

 

Які фізичні властивості характерні для всіх основ що ви дослідили?

 

Де можна знайти інформацію про розчинність основ?

 

 

 

 

 

      Назва

     основи

 

 

       Колір

 

     Запах

 

Розчинність

 

Агрегатний

     стан

 

    Са(ОН)2

 

 

 

 

 

 

    NaOH

 

 

 

 

 

 

    Fe(OH)3

 

 

 

 

 

    Cu(OH)2

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1

 

 

                                            « Третій зайвий» 

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходиться?

І отримаєте закодоване слово.

 

I гр.

 

1. а) Аl(OH)3; б) Cr(OH)2; o) AlCl3;

 

2. в) Mg(OH)2; c) CO2; г) КОН;

 

3. г) NaOH; н) Н2SO4; д) Cu(OH)2;

 

4. о) Fe2O3; д) Fe(OH)3; і) Zn(OH)2;

 

5. м) ZiOH; в) SO2; д) Ca(OH)2;

 

6. и) CuO; к) AgOH; з) Ba(OH)2.

 

 

 

                                                « Третій зайвий» 

 

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходиться?

І отримаєте закодоване слово.

 

II гр.

 

1. д) NaOH; о) H2SO4; і) KOH;

 

2. в) ZiOH; а) Ag(OH); с) HF;

 

3. н) HI; м) KOH; к) Fe(OH)3;

 

4. г) Ba(OH)2; о) NaCl; и) NaOH;

 

5. в) Na2O5; л) Cu(OH)2; д) Al(OH)3;

 

6. а) Zn(OH)2; и) HCl; м) Fe(OH)3

 

 

 

 

 

                                                  « Третій зайвий» 

 

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходится?

І отримаєте закодоване слово.

 

III гр.

 

1. а) ZiOH; в) KOH; о) H3PO4;

 

2. д) Cu(OH)2; з) Fe(OH)3; c) P2O5;

 

3. e) NaOH; н) H2O; г) Al(OH)3;

 

4. з) PbOH; д) KOH; о) HI;

 

5. в) MgSO4; к) NaOH; и) Mg(OH)2;

 

6. и) NO3; д) Cr(OH)2; у) Ba(OH)2.

 

 

 

 

                                                « Третій зайвий» 

 

Знайти третього зайвого і літеру під якою він заходится?

І отримаєте закодоване слово.

 

IV гр.

 

1. o) HBr; а) KOH; д) Cu(OH)2;

 

2. д) Ca(OH)2; c) CuCl2; з) NaOH;

 

3. н) K2CO3; в) KOH; і) Al(OH)3;

 

4. к) Fe(OH)3; о) ZiCl; м) Cr(OH)2;

 

5. р) KOH; п) NaOH; в) HgS;

 

6. и) NaCO3; л) Ca(OH)2; є) NaOH.

 

 

 Создан 04 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter