Хімія життя

 

Сучасний урок хімії. Який він?
Сучасний урок хімії. Який він?


 


Усе найголовніше та найважливіше для школяра відбувається на уроці, оскільки за роки свого навчання він відвідає майже 10 тисяч занять і не менш як 98 % робочого часу вчителя буде присвячено саме уроку: його плануванню, проведенню, модернізації, рефлексії над ним тощо.

Гарна школа починається з уроку. Від нього залежить усе: культура, доброзичливість у взаєминах між учнями, вчителями і батьками. Час вносить корективи в структуру й типологію уроку, в методи і засоби навчання, однак авторитет самого заняття настільки високий і міцний, що не підлягає сумнівам навіть найсміливіших критиків... Саме тому ми звертаємося нині до уроку як основної форми навчання зі спробою розглянути всю його багатогранність і багатоаспектність як єдину процесуальну систему.

Зрозуміло, що уроки в умовах гуманізації навчання, в умовах співробітництва (вчитель — учень) потребують величезної підготовчої праці, великих знань, якщо хочете, готовності душі.

Форма уроку найсправжнісінького, творчого педагога не заважає, а допомагає йому в його праці, підвищенні якості навчання.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки вчителів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, роботодавці, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти.

Ми, вчителі, маємо усвідомити: щоб освіта була якісною, педагогічну діяльність слід спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів і прийомів, на розвиток здібностей у пізнанні нового, незнайомого, на створення умов для розвитку самостійності та набуття ще в шкільному віці досвіду вирішення проблеми, реалізації своїх намагань як в освітній діяльності, так і загалом у суспільстві.

Виходячи з нових реалій і потреб суспільства, ми розуміємо та відчуваємо на практиці: особливістю сучасності стає те, що людина для самореалізації в суспільстві має набути вміння самостійно, усвідомлено робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягом життя.

Вчитель повинен ставити за мету виховати в учнів навички роботи зі знаннями, бо це розвиває їхні здібності.

Зміст навчання сам по собі, без спеціального формування прийомів розумової праці, не може автоматично розвивати інтелект учнів. Він є лише передумовою, підґрунтям для розвитку мислення. Тому вчитель наповнює процес навчання діяльністю та спрямовує на становлення свідомості й особистості.

Учити дитину пізнавати свій внутрішній світ, СВОЇ потенціальні можливості, пізнавати світ іншої людини, вживатися в оточення, пізнавати реальність — це стає невід'ємною складовою освітньої діяльності вчителів.

Інноваційні підходи до організації навчально-пізнавального процесу допоможуть подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльності учнів, підвищать інтерес до навчальних предметів.

Нині вітчизняні та зарубіжні вчені поряд із традиційними уроками пропонують й інші форми організації навчального процесу: інтегрований урок, лекційно-семінарські або лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі майстерні, автономне навчання та творчу роботу учнів.

Сучасний урок — це урок демократичного спрямування. Його слід проводити не так для учнів, як разом з ними, навчати не тільки словом, а й організованою справою.

Традиційними вимогами до сучасного уроку є те, що на заняттях учні повинні наводити приклади із життя, робити порівняння, висновки, працювати з підручником, здійснювати експеримент, заносити дані до таблиць, виконувати вимірювання та розрахунки, складати конспект уроку, висувати гіпотези, звертатися до свого практичного досвіду.

Отже, сучасний урок — це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів у навчанні.

У класичній тріаді цілей вчителі на перше місце ставлять розвиваючі та соціалізуючі цілі. А предметний зміст, поступившись засобам дій, одержує роль – засобу запуску та підтримки процесів саморозвитку та самопізнання учня.
Таким чином, нова професійна компетентність вчителя – переносити в залежності від мети курсу акцент з пріоритету змісту на пріоритет засвоєння учнями способів дій, не наносячи шкоди самому змісту.

І. Причини низької ефективності уроку:

Учень

  • Місце уроку у розкладі (перші – останні, початок – кінець тижня)
  • Стан учнів (психічний, фізичний, емоційний) 
  • Комплектація уроків протягом дня та кількість підготовок 
  • Зміна складу класу – адаптація до нового колективу, вчителів, їхніх вимог 
  • Надмірне навчальне навантаження 
  • Відсутність сучасної матеріально-технічної бази через неналежне фінансування 

Учитель

  • Емоційний стан
  • Кількість підготовок

ІІ. Засоби, які підвищують ефективність уроку:

Вагомим в діяльності учителя є вдале співвідношення кращих методів традиційного навчання з інноваційним підходом "від трансляції знань до інтерактивного навчання, створення нового навчального середовища, яке дає змогу учню виконувати роль активного учасника у створенні нових знань".

Щоб урок став ефективним, цілеполягання повинно бути не тільки у вчителя, але й в учнів – принцип практичної значущості.

Ефективність навчання оцінюють за рівнем успішності учня. Для подальшої успішності учні повинні навчитися орієнтуватися у великому обсягу інформації, аналізувати її, приймати рішення, опановувати нові області знань.

Навчальний успіх кожного учня - це не тільки збільшення засвоєної ним інформації, але, по-перше це – постійне зростання його навчальних можливостей.

Щоб урок був ефективний треба підібрати такі засоби навчання, які б відповідали учням школи.

Спираючись на вимоги програм можна зробити висновок, що треба передивитися планування. Його особливість - побудування уроків за двома модулями.

Модуль 1 – теоретичний (одержання фундаментальних знань з акцентом на усвідомлення взаємозв’язку, взаємозалежності та безперервності процесів, які відбуваються у суспільстві, біосфері, Всесвіті).

Модуль 2 – практичний (тренінги, практичні, лабораторні роботи, складання прогнозів хімічних відкриттів, ситуаційні та рольові ігри, дискусії).

Різноманітними технологіями, засобами та методами, можна підняти рівень учнів, що стає трампліном на шляху до успіху.

Завдяки ігрової технології, можна активізувати та залучати до роботи на уроці весь клас, здійснювати емоційне піднесення, посилювати мотивацію учнів для вивчення хімії.

Розвитку критичного та творчого мислення сприяє технологія проблемного навчання та використання творчих завдань. Їх вирішення потребує застосування різноманітних знань. Початком такої діяльності повинно стати сильне джерело збудження.

Інший вдалий прийом – різне ставлення до однієї й тієї самої події. Треба ознайомитися з точками зору всіх учасників обговорення і зробити власний висновок (аргументація обов’язкова). Під час дискусії учні розкривають свої здібності; в цій ситуації виявляються лідери, створюється ситуація успіху, а вона, як відомо закріплюється на все життя.

Інформаційно-комунікаційні технології створюють діяльнісний підхід під час вивчення навчального матеріалу, значно зберігають час на уроці, підвищують рівень наочності, роблять жвавішим сам урок.

Сучасні технології потребують нового підходу і в оцінюванні досягнень учнів. Тому традиційну оціночну систему використовують разом з сучасними методами оцінювання учбових досягнень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Матеріали

                                                                            вчителя хімії

                                                                    Черняхівської гімназії

                                                                             Корюки Ю. В.

                    

 

                                                     

                                                        2014Создан 04 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter