Хімія життя

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії навчальних досягнень учнів
1 2 3
I. Початковий 1 Учень упізнає деякі хімічні об'єкти і може назвати їх (на побутовому рівні)
2 Учень описує деякі хімічні об'кти за певними ознаками
3 Учень має фрагментарні уявлення з предмета навчання (обізнаний з деякими хімічними поняттями)
II. Середній 4 Учень знає окремі факти, що стосуються хімічних об'єктів, може відтворити їх з допомогою вчителя
5 Учень відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя, дає визначення деяких понять
6 Учень самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя  може порівнювати хімічні об'єкти
III. Достатній 7 Учень самостійно і логічно може відтворювати фактичний і теоретичний навчальний матеріал, уміє класифікувати хімічні об'єкти
8 Учень виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фактів, уміє наводити приклади на підтверждення цього
9 Учень володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робити висновки
IV. Високий 10 Учень володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв'язки між явищами. Здатний до самостійного використання інформації згідно з поставленим завданням
11 Учень володіє глубокими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє аналізувати додаткову інформацію
12 Учень має системні знання з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі й у проблемних ситуаціях, може самостійно оцінювати явища, пов'язаниі з речовинами та їх перетвореннями

Критерії оцінювання практичних робот

Початковий рівень Учень знає правила безпеки під час проведення практичних робот; виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом учителя
Середній рівень Учень складає приклади з допомогою вчителя, самостійно виконує окремі хімічні досліди, дотримуючись інструкції; описує хід виконання дослідів
Достатній рівень Учень самостійно виконує практичну роботу згідно з інструкцією; описує спостереження
Високий рівень Учень виконує хімічний експеремент, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; робить поетапні спостереження; складає звіт, що містить обгрунтовані висновки. Виконує експерементальні задачі за власним планом

Критірії оцінювання розв'язування розрахункових задач

Початковий рівень Розв'язування задач не передбачає
Середній рівень Учень складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за готовою формулою
Достатній рівень Учень наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій, розв'язує задачу користуючись алгоритмом
Високий рівень Учень самостійно визначає тип задачі і раціонально розв'язує її. Може розв'язувати комбіновані задачі


Создан 03 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter