Хімія життя

 

Гуманізація навчання хімії
Гуманізація навчального процесу на уроках хімії


 
Одна з важливих проблем, що хвилюють сьогодні усіх, хто уболіває за нашу школу, - проблема гуманітаризації освіти і науки. Що вона може дати учням?

Насамперед, по-моєму, існує не одна, а дві близькі проблеми: гуманізація і гуманітаризації. У чому їхнє розходження? Гуманізація - прилучення науки до загальнолюдських критеріїв, у першу чергу критеріям совісті і краси. А гуманітаризація - це використання в природних і технічних науках методів, розроблених у гуманітарній області, методів, зв'язаних з образним мисленням, із загостреною увагою до інтуїції, із залученням даяких аналогій і метафор, з емоційними оцінками замість логічних доказів.

Ми живемо в дуже нелегку епоху. У процесі свого розвитку людство створювало і створює безліч систем: технічних, економічних, політичних тощо. І сьогодні деякі з цих систем виробили мету, ворожу людині і людству. Причому така мета об'єктивно властива відповідним системам і виникають крім того усупереч волі людей. Виникає трагічна коллізація: створена людьми система обертається проти людей, і сьогодні місце цих систем настільки велика, що вони здатні погубити людство.

Таким чином, перед людиною встає задача: в ім'я власного порятунку і безпеки всіх людей протистояти згубній дії постлюдських систем. Задача ця неймовірно важка. Кожна така система має властивість гомеостазу - у ній існують механізми, що протидіють спробам зруйнувати систему або докорінно змінити її. Механізми гомеостазу дуже різноманітні; важливо виділити два роди механізмів - каральні і, що ще важливіше, ідеологічні. Адже в більшості випадків, коли мова йде про системи соціальні, людина знаходяться не поза, а усередині них, вона - їх частина. І, виступаючи проти цілей системи, вона стає дисидентом, бунтарем. Система буде придушувати її. Але для її спокійного існування важливо, щоб таких людей було якнайменше. Найефективніший засіб для цього - відповідна ідеологізація суспільства. Переконати людину, що вона повинна діяти певним чином. Переконати, що добре все те, що йде на користь системі, адже користь справи - універсальний довід, що дозволяє ідеологічно виправдати саме дивовижне насильство над людиною. У наші дні культура, націлена на критерій корисності, перетворює людину у гвинтик соціального механізму, деформує соціальний характер народу. Культура повинна бути орієнтована не на користь, а на достоїнство людини.

І сьогодні від кожного потрібна чимала мужність, щоб устояти проти прямого тиску антигуманістичних сил, і ще більша мужність, з'єднання з напруженою роботою розуму і совісті, щоб не потрапити в ідеологічну пастку, не піддатися стереотипам, на яких ми усі виховані, які ще дуже сильні майже в кожному із нас.

Усе вищесказане особливо актуально для тих, хто займається хімією і хімічною технологією. Сьогодні хімія виступає в двох прямо протилежних і в той же час нерозривно зв'язаних ролях: благодійниці людства й одного з найбільш ймовірних знарядь загибелі всього живого. Без продукції хімічних виробництв приблизно 5 млрд. людей просто не змогли б прожити на нашій невеликій планеті: вони б швидко зруйнували біосферу і померли від голоду. Але ті ж хімічні виробництва та їх продукти сьогодні - наймогутніші забрудники, стрімко нищівні найважливіші умови, необхідні для життя на Землі.

Відповідно, у суспільній свідомості переплітаються дві співвідносини до хімії: хемоелпідія (покладених на хімію невиправдано великих надій) і хемофобія (острах хімії, приписування їй усіх мислимих і немислимих гріхів). Нині, коли на перший план виступила хемофобія, перед кожним хіміком встала несподівана задача: роз'ясняти, що хімічні виробництва - не проклін людства і не злочинна вигадка вчених, що без них уже не прожити. І одна з ведучих ролей у поширенні цієї безсумнівної істини повинна належати учителям хімії. Але повірять нам тільки при одній неодмінній умові: якщо ті, з ким ми спілкуємося, будуть переконані в тому, що ми ні при яких обставинах не покривимо душею і не станемо приховувати шкоду і небезпеку, що можуть виникати від неправильної хімізації. Дуже важливо ще і те, що гуманізмові не можна навчити. Ніякі дидактичні прийоми не дадуть ефекту. Гуманізм виховується загальною моральною атмосферою школи, моральним прикладом учителя і гуманітарною культурою.

Тепер — про гуманітаризацю. Розглядаючи цю проблему, задамо собі головне питання: для чого це потрібно хімікові? Зрозуміло, культурна людина не може вважатися такою, якщо в неї не вихований жвавий інтерес до всіх основних областей гуманітарної культури. Ясно і те, що література і мистецтво — самі могутні інструменти виховання духовності і моральності. Але що можуть дати гуманітарні знання хімікові як професіоналові?

Справа в тім, що гуманітарні знання і гуманітарний спосіб мислення необхідні на одному найважливішому етапі професійної діяльності: етапі творчості. Психологія творчості дуже своєрідна. У момент натхнення відключається логічне мислення і на перший план виходять інші механізми: уява, образне мислення, інтуїція. Навіть у такий максимально логізованій науці, як математика, наукове відкриття приходить до вченого не як результат логічних міркувань, а як раптове творче осяяння. Адже для того, щоб почати доводити теорему, математик спочатку повинен її сформулювати. А для того, щоб сформулювати, він повинен заздалегідь, не доводячи, здогадатися, що теорема вірна. І такий процес надзвичайно характерний для творчості: правильний результат з'являється у свідомості поза логічним обґрунтуванням; логіка підключається пізніше, щоб зробити цей результат переконливим для усіх.

Ще в більш яскравій формі творчий процес виявляється в хімії, де основний тип мислення - образно-логічний. Добре відома розповідь про те, як ідея формули бензолу прийшла Ф.А.Кекуле в сні у фантастичних образах змій, що звилися в кільця, або мавп, що схопили один одного за хвости. Важливо розуміти що це - опис важливого і типового моменту творчого процесу, а не просто забавний анекдот.

Один з найбільших сучасних хіміків-теоретиків Р. Гоффман у лекції «Хвала синтезові» переконливо і захоплююче показує, як важливі в хімічному синтезі «елементи, артистизму», що зближають творчість хіміка з творчістю письменника, художника, композитора. Більш того, учений проводить думку, що цей «артистизм» закладений у специфіці хімії і відрізняє хіміків «від будь-яких інших учених». З останнім можна сперечатися, але особлива важливість, художньої уяви для хіміків навряд чи підлягає сумніву.

Цікавим підтвердженням ролі гуманітарних компонентів мислення в хімії є те, що більшість видатних хіміків або активно працювали в гуманітарних областях, або жили у високогуманітарному середовищі. Згадаємо М.В. Ломоносова, творця науки хімії - і нової російської поезії; Д. И. Менделєєва, великого хіміка - і тонкого знавця живопису, художнього критика; А. П. Бородіна, великого хіміка-органіка - і великого композитора.

За кордоном важливість гуманітарного утворення хіміків, фізиків, інженерів усвідомлена досить давно. У більшості передових університетів студент-хімік зобов'язаний вивчити ряд різноманітних гуманітарних дисциплін. Зазвичай він сам вибирає для вивчення предмет з великого списку, але після цього даний предмет стає для нього обов'язковим, а вимоги до рівня оволодіння ним дуже високі. У цьому плані найкраще відомий досвід Массачусетського технологічного інституту. Цікаво, що там хімікам пропонують для вивчення, наприклад, такі, на наш погляд, екзотичні дисципліни, як «Романська архітектура ХП ст.», «Образ Дон Жуана у світовій літературі», «Бах, Гендель, Глюк», «Історія джазу» тощо. Призначення подібних дисциплін формулюється чітко: розвиток творчого мислення майбутнього фахівця-хіміка.

У цьому зв'язку важливо відзначити, що інтерес до гуманітарних питань, їхнє вивчення зовсім не гарантують підвищення творчого потенціалу хіміка. Досить багато хіміків, технологів, що захоплені літературою, музикою або живописом, але, на жаль, це ніяк не відбиває на їхній професійній діяльності. Мабуть, можна говорити лише про підвищення імовірності того, що творче мислення в таких людей згодом розів'ється, але аж ніяк не про зумовленість цього розвитку. І при цьому якщо людина хоче на основі своїх гуманітарних схильностей підвищити творчі здібності, то йому доведеться самому шукати шляхи рішення даної проблеми, яку складно сформулювати, і для рішення якої не існує логічно ясних рецептів. Для різних людей можуть виявитися придатними зовсім різні підходи.

З цього приводу можна висловити лише самі загальні розуміння. По-перше, необхідно усвідомити свій борг перед своєю душею і перед суспільством, борг повного розкриття закладених у кожному з нас можливостей творчості. Тому надзвичайно важливо не послабляти зусилля, удосконалюватися все життя. По-друге, творчість розвивається тільки при рішенні важких задач. Отже, потрібно шукати задачі, рішення яких буде сприяти максимальному самовираженню. Легке життя - антипод гарного життя, щастя можна знайти тільки на важких шляхах. По-третє, навряд чи не найважливіше в розглянутій проблемі - установлення зв'язків між досить віддаленими один від одного областями нашого духовного життя. Необхідно шукати такі зв'язки. Найцікавіший приклад пошуку залишив нам Д. И. Менделєєв. Міркуючи про картину А. И. Куинджи «Ніч на Дніпрі», Менделєєв порушує таке питання: чи випадково збіг в історії людства двох подій - виникнення природничих наук, у тому числі хімії, і виникнення в живописі жанру пейзажу? Відповідь Менделєєва: це не випадковість. І природознавство, і пейзаж проявилося на переломі від Середніх століть до Нового часу і відбивають загальну тенденцію. Середньовічне мислення було замкнуто на людині, його внутрішньому світі і його трансцендентальному зв'язку з Богом. Новий час породив інтерес до світу зовнішньому, до того, що оточує людину.
Цей досвід установлення зв'язків між наукою і мистецтвом заслуговує самої пильної уваги; потрібно тільки чітко розуміти, що прямо копіювати його не можна. Усякий раз ми повинні вибирати свою область, свою тему, свій рівень дослідження. Нехай спочатку це буде відкриття тільки для себе, і ми знайдемо те, що іншим уже відомо; не настільки важливо, переростемо ми цей рівень ні, чи зможемо знайти що-небудь загальнозначуще, - у будь-якому випадку така діяльність істотно розширює наш обрій і виховує навички творчості.

І, мабуть, останнє. Гуманізація змісту хімічної освіти має на меті не просто давати знання про хімічні речовини, їх будову, властивості і перетворення, а домагатися того, щоб хімічна грамотність учнів була функціональною, щоб вони розуміли необхідність хімічних знань для повсякденного життя. Нині займатися гуманітаризацією дуже важливо. Але іншого шляху немає. Якщо ми не гуманізуємо наше суспільство, воно загине. Якщо не гуманітаризируємо науку і техніку, ніколи не вийдемо на передові позиції. До того ж ніколи не відомо точно, чи та якість, до якої прагнули, ми отримаємо. Але це ні в якій мері не знімає з нас відповідальності діяти так, як велить совість. І, навіть якщо переслідують невдачі, потрібно продовжувати боротися. І настане час, коли ми все-таки переможемо.

 Создан 03 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter