Хімія життя

 

Сучасний урок. Аспекти підготовки
Сучасний урок. Готуємо разом

Сучасний урок – це насамперед урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології  для озброєння учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіє всі можливості учня для осмисленого засвоєння знань.

Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб вчитель в ході підготовки уроку намагався зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.

Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і уміннями, значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

·        Початковою науковою ідеєю сучасного уроку є  єдність навчання, виховання і освіти.

·       Загальною функцією уроку є цілісне формування і розвиток особи школяра на основі розвиваючого і виховуючого навчання.

Під цим мається на увазі:

·               Озброєння глибокими і усвідомленими знаннями, використовуванням цього процесу для всебічного розвитку особи.

·               Формування міцних мотивів навчання, постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання.

·               Ефективна дія   уроку на розумовий розвиток учнів.

·               Виховання вольових якостей, мотивів і досвіду поведінки.

·               Формування етичних основ особи, орієнтованих на загальнолюдські цінності.

·               Виховання культури відчуттів.

Мета уроку носить триєдиний характер і складається з трьох взаємозв’язаних, взаємодіючих аспектів: пізнавального, розвиваючого і виховуючого.

Триєдина мета уроку – це наперед запрограмований вчителем результат,   який повинен бути досягнутий вчителем і учнями в кінці уроку.

Триєдина мета уроку вбирає в себе 3 аспекти: пізнавальний, виховний і розвиваючий.

Пізнавальний аспект

·     Учити і навчити кожного учня самостійно здобувати знання. · Здійснювати виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність. · Формувати навики – точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму. · Формувати уміння – поєднання знань і навиків, які забезпечують успішне виконання діяльності.           Доцільно при плануванні освітньої мети уроку вказати, якого рівня якість знань, умінь і навиків що вчиться пропонується досягти на даному уроці: репродуктивного, конструктивного або творчого.

Розвиваючий аспект

Один і той же розвиваючий аспект мети уроку може бути сформульований для триєдиної мети декількох уроків, а іноді і для уроків цілої теми.Розвиваючий аспект складається з декількох блоків:

·        Розвиток мови    ·   Розвиток мислення   ·   Розвиток сенсорної сфери (окомір)     Розвиток рухової сфери.

Виховуючий аспект

Виховуючий аспект мети повинен передбачати використовування змісту учбового матеріалу, методів навчання, форм організації пізнавальної діяльності в їх взаємодії для здійснення формування і розвитку етичних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних і інших якостей особи школяра. Він повинен бути направлений на виховання правильного відношення   до загальнолюдських цінностей, високого почуття цивільного обов’язку.

Виховуюче навчання - це таке навчання, в процесі якого організовується цілеспрямоване формування запланованих педагогом відносин учнів до різних явищ навколишнього життя

Задача вчителя на уроці – формування гуманних відносин на уроці.

Кінцевий результат уроку

Результат роботи вчителя оцінюється через наступні якісні характеристики:

1 – цілеспрямованість його діяльності на уроці;

2 – характер відносин з учнями;

3 – індивідуально-особовий підхід до учнів;

4 – диференційований підхід до навчання;

5 – уміння педагога приводити у відповідність зміст учбового матеріалу, методи навчання і форми          організації пізнавальної діяльності учнів;

6 – робота вчителя по формуванню і розвитку загальноучбових навиків і умінь;

7 – робота по розвитку пізнавального інтересу;

8 – робота вчителя по формуванню знань, умінь і навиків і озброєнню учнів способами пізнавальної діяльності;

9 – розвиток здібностей учнів;

10 – об’єктивність оцінки знань учнів,

11 – ефективність зусиль, що розвивають особу;

12 – ефективність виховуючих впливів.

Як бачимо, оцінка результату роботи вчителя на уроці – процес достатньо багатоаспектний і складний. Він не закінчується на характеристиці цих критеріїв, бо результати роботи учнів на уроці є також і критеріями роботи вчителя.

 Создан 03 дек 2014  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Flag Counter